Виробництвопивовареньтаобладнаннядлявиробництвапиватафруктовихалкогольнихнапоїв

Пивоварні——повністюобладнанілініївиробництвапива

Пивоварні- повністю обладнані системи

Пивоварні——виробничілінії——цеповнийоснащенийбазовийкомплектобладнання,призначенийдлявиробництвапивазсолодовихабосолодовихконцентратів,хмелю,дріжджівтаводи。
CiderLines——повністюобладнанілініївиробництвасидру

CiderLines- Повністю обладнані системи

CiderLines——виробничілінії——цеповнийоснащенийбазовийкомплектобладнання,призначенийдлявиробництваалкогольнихсидревихнапоївзяблуктагруші。
Обладнаннядляпереробкисолодутакияп”тіннягарячогосусла

Переробка солоду та кип ' ятіння сусла

Обладнаннядляпереробкисолодуіпивоваріннягарячогосусла。Допоміжнеобладнаннядляопаленняброварня,кип”ятіннясусла,нагріваннягарячоїводитаохолодженнясусла。
Обладнання для переробки фруктів перед бродінням

Переробкафруктів

Технологіяпереробкифруктів。Обладнаннятамашинидляпромивання,дробленнятапресуванняплодівдойоготранспортуваннядосудиндлябродіння。
Обладнання для ферментації і дозрівання пива

Бродінняпива

Обладнаннядляпивногобродінняідозріванняпивавбакахпідтискомабосуднахбезтиску。Конічні、циліндричніівідкритіпивніферментери,системиохолодження,контролютемператури。
Обладнання для ферментації та дозрівання сидру

Ферментаціясидру

Обладнаннядлябродіннясидрутадозріваннясидруврезервуарахпідтискомабопосудинахбезтиску。Конічні、циліндричнітавідкритіферменти,охолодження,системиконтролютемператури。
Обладнання до остаточного кондиціонування пива

Остаточнекондиціонуванняпива

Обладнаннядляостаточногокондиціонування,карбонізаціїтаароматизаціїпива,фільтраціїтапастеризаціїпива,передтимякзаповнитипивоупакетидляпродажу。
Обладнання до остаточного кондиціонування сидру

Остаточнекондиціюваннясидру

Обладнаннядляостаточногокондиціонування,карбонізаціїтаароматизаціїсидру、фільтраціїсидрутапастеризаціїпередтим,якзаповнитисидрупакетидляпродажу。
Обладнання для наповнення пива в пакети продажу。

Наповнення пива в…

Обладнаннядлязаповненняпиваупакетидляпродажу。Очищеннякегівіпляшок,наповненняпивавкегизнержавіючоїсталі、пітейни,банки,пляшкитаіншіпакети。
Обладнання для наповнення сидру в пакети продажу。

Заливка сидру в…

Обладнаннядлязаповненнясидрувпакетидляпродажу。Очищеннякегівтапляшок,наповненнясидрувкегизнержавіючоїсталі、пітейни,банки,пляшкитаіншіпакети。
Спорядженнядляпивоварень。

Пиво - допоміжне обладнання

Спорядженнядляпивоварень。Системиохолодженнятаопалення,системивимірюваннятаконтролютемператури,машинидляочищеннятадезінфекції,засобимасовоїінформаціїтощо。
Допоміжне обладнання для виробничих ліній сидру。

Сидр - Допоміжне обладнання

Допоміжне обладнання для виробничих ліній сидру。Системиохолодження,системивимірюванняіконтролютемператури,машинидляочищеннятадезінфекції,засобимасовоїінформаціїтощо。
  • Kolofikovo nabřež我1080/30,747 05Опава,ЧеськаРеспубліка
  • info@czechbrewerysystem.com
  • + 420-735-176-071
  • + 420-732-217-950
188棋牌游戏中心捷克酿酒系统公司——Виробництвопивоварень,малихпивоварнихзаводів,мікро——пивоварень,резервуарівдлябродіннятавсьогопрофесійногообладнаннядлявиробництвапива。Технологіївиробництвафруктовихалкогольнихнапоїв-苹果酒.Матеріалиєвропейськоїякості、чеськароботазгарантією。

РозсилкаПідписатися

Зареєструйтесядляпідпискинанашіділовіновинитатехнічнуінформаціюпронашіпродуктитапослуги。

keyboard_arrow_up