Кампактныяпаветраахаладжальнік.

Кампактныяпаветраахаладжальнік.

АбсталяваннедлякасмічнагаастуджэнняпаветраўПакоізнеізаляваннемтанкамі,рка-піўныхтанкаміабопішнымібочачкі。
Кампактныявадкіяахаладжальнікі

Кампактныявадкіяахаладжальнікі

КампактныявадаабогліколеваяахаладжальнікіАгрэгатызубудаванымкандэнсатарамдляАстуджэннязмноствапрыладнапіваварныхзаводах。
Паасобныявадкіяахаладжальнікі

РаздзеленыявадкіяАстуджальныяагрэгаты

ПрамысловыявадзяныяабогліколевыяагршгатызагрэгатызадзеленымКандэнсатарамдляАстуджэннямноствапрыладнаброварах。
Кампактныяпраточныяахаладжальнікіпіва

Кампактныяпраточныяахаладжальнікіпіва

Кампактныяахаладжальнікідляастуджэнняразліўногапівадаяго,коевыступаеўкуфлі。
Кампактныяпраточныяахаладжальнікіпіва

Кампактныяпраточныяахаладжальніківады

КампактныяахаладжальнікідляпрамогапраточнагаастуджэннявадыдаяговыкарыстаннядляншагапрацюсуАстуджэння。
ладагентРэзервуарыдлязахоўвання

ладагентРэзервуарыдлязахоўвання

Прамысловыярэзервуарыдляпадрыхтоўкіізахоўванняастуджальнайвады/глікольсаўбудаванайспіраллюастуджэнняабознешніхцеплаабменнікаміпомпамі。
Пласціністыяцеплаабменікі

Пласціністыяцеплаабменікі

ПласціністыяцеплаабменнікідляастуджэннявадкіхАсяродддзяў(Напрыклад,Сусла,Вады)УдругаснымКонтуры。
СуслаАхаладжальнікіАэратар.

Кампактныяахаладжальнікіашратарыдлясусла

КампактныясістэмыдляАстуджэннясуслаіашрацыісуслаперадзакісаннемпіва。
КампактнысуслохаладзільныхагршгатаўЗБакамхалоднайвады

Кампактныяастуджальныясусла - зрэзервуарамхалоднайвады

КампактныяАстуджальныясуслазубудаванымЛедзянымБакамдляВады(ITWT),Пласціністымцеплаабменнікам(Phe)іГліколевымАстуджальнымагршгатам(GCU)。
КампактнысуслохаладзільныхагршгатаўЗБакамхалоднайвадыРэзервуардлягарачайвады

Кампактныяастуджальныясусла - ЗРэзервуарамхалоднайвадыігарачайвадой

Кампактныяастуджальныясуслазубудаванымледзянымбакамдлявады(ITWT),рэзервуарамдлягарачайвады(HWT),пласціністымцеплаабменнікам(PHE)ігліколевымастуджальнымблокам(GCU)。
АстуджальнаявымярэнняіКантролюсістэм

АстуджальнаявымярэнняіКантролюсістэм

Вымяршннетэмпературыісістэмыкіраваннядлясістэмастуджэннязрэзервуарамі。
Вадкасныяастуджэннесмі.

Прыналежнасцідлясістэмыастуджэння

АксэсуарыікамплектушчыядлясістюмастуджэнняіАстуджэнніАбсталявання。
Астуджэннескрынкідляпаветраахаладжальнік

Астуджэннескрынкідляпаветраахаладжальнік

Прамысловыяастуджэнняскрынкідляразмяшчэннянеізаляваныярэзервуараўііхоўванняпоўныхбочачакпіваібутэлек。
Вадкасныяастуджэннесмі.

Вадкасныяастуджэннесмі.

ВадкіяАсяроддзядлясістэмастуджэннязвадкіміаладзільныміагрэгатамі。
  • KolofíkovoNábřeğí1080/ 30,747 05Опава,эээія
  • info@czechbrewerysystem.com.
  • + 420-735-176-071
  • + 420-732-217-950
188棋牌游戏中心捷克啤酒系统S.R.O.- Вытворчасцьпіваварныхзаводаў,Малыяминипивоварен,МікраБровары,БрадзільныячаныўўпрафесійнагавытворчасцьПіваабсталявання。Тээналогіідлявытворчасціфруктовыхалкагольныхнапояў -苹果酒,еўрапейскіяякасныяматэрыялы,чюскаяпрацазгарантыяй。

Рассылкападпісацца

РюгістрацыязападпіскунашыхдзелавыхнавінТээнэннуююнфармацыіпранашыхпрадуктахіпаслугах。

keyboard_arrow_up.