Pivəzavodlarının istehsalıvəPivəvəmeyvəalkoqollu içkilər istehsalıüçn avadanlıq公司

Pivəzavodlarıtam təchiz olunmuşPivəistehsalıxətləri

Pivəzavodları-tam təchiz olunmuşsistemlər.公司

Pivəzavodları-istehsal xətləri malt vəya malt konsentratlarıandan,şerbetçiotu,maya vəsudan Pivəistehsal etməküçn hazırlanmıtam təchiz olunmu 351; sas avadanl q dəstləridir。
苹果线-tam təchiz olunmuşsuyu istehsalıxətləri

苹果树-Tam təchiz olunmuşsistemlər.公司

CiderLines-istehsal xətləri,alma vəarmuddan alkocollu sirkəiçkiləri istehsalıüçn hazırlanmıtam təchiz olunmu 351; sas avadanlıq dəstləridir。
Səməni emalıvəqaynar qaymaq qaynadılmasıüçn avadanlıq公司

Səməni emalıvəqarı351; q qaynadılması

Səməni emal edən vəisti qatılıq hazırlayan avadanlıq。Bira istiliyinin istiləşməsinə,qaynadılmışçrək suyuna,isti suyun istil᝻məsinəv᝻şrab soyudulmasına dəstək avadanlıqları。
发酵剂başlamazdanəvvəl meyvələrin emalıüçn avadanlıq

梅伊夫·埃马尔

Meyvəemalıtexnologiyası。米尔塔西娅·卡布拉尔·纳达·恩马丹·维夫梅尔·梅夫林·尤尤尔马斯·齐尔姆·斯维夫雷斯维夫雷斯维夫雷斯维夫雷斯维夫雷斯维夫雷斯维夫西努阿瓦达纳尔·维夫雷斯维夫马恩拉尔。
Biranın mayalanmasıvəolgunlaşmasıüçn avadanlıq公司

Biranın发酵剂ı

扎伊克利•诺尔•路•v•亚•扎伊克西兹•卡布拉尔达•皮维•发酵西亚斯•v•皮维•宁•雪人•m•西尤因•阿瓦丹•q。Konik,silindrik vəaçq pivəferentatorları,soyutma,temperature nəzarət sistemləri。
Şirniyyatın mayalanmasıvəolgunlaşmasıüçn avadanlıqı

Sirkə酵素Asiyası

扎伊克利•诺尔•路•v•亚•扎伊克西兹•卡布拉尔达•伊尔尼亚特•酵素亚洲•v•西德•耶蒂•m•西尤因•阿瓦丹•q。Konik,silindrik vəaçq发酵剂公司,soyutma,temperature nəzarət sistemləri。
Biranın son kondisionerinəqədər avadanlıq先生

Biranın son kondisioneri先生

Pivəni satışpaketlərinədoldurmadanəvvəl son dərəcəkondisionerl᝻dirmə,karbonlaşdırma vələzz tl ndirmə,Pivənin süzülməsi vəpasterizasiyasıçn avadanlıq。
苏云云先生

苏云农先生

SirkəsatışpaketlərinəDoldurlulmadanəvvəl,son dərəcəkondisionerlədirmə,karbonlaşdırma vətirli ləzzət,Sirkəfiltrasiyasıvəpasterizasiya avadanlıqları。
Pivəni satışpaketlərinədoldurmaqüçn avadanlıq.公司。

皮维·里辛·杜鲁鲁。。。

Pivəni satışpaketlərinədoldurmaqüçn avadanlıq.公司。Fıııvəbutulkaların təmizlənməsi,pivənin paslanmayan polad Fııılara,lövhələrə,bankalara,şüşlərəvədigər paketlərədoldurlulması。
萨特•帕克特•林•苏尤•拉夫•埃特姆•库伦•阿瓦丹。

İçki suyu doldurlur。。。

萨特•帕克特•林•苏尤•拉夫•埃特姆•库伦•阿瓦丹。Fıııvəbutulkaların təmizlənməsi,suyu paslanmayan polad Fııılara,lövhələrə,qutulara,lərəvədigər paketlərədoldurlulması。
Pivəzavodlarıüçn dəstək avadanlııı。

Pivə-Dəstək阿瓦丹尔ııı

Pivəzavodlarıüçn dəstək avadanlııı。Soyutma vəistilik sistemləri、Temperatureölçvənəzarət sistemləri、təmizlik vətəmizləyici maşnlar、media istehsalıvəs。
Suyu istehsal xətləriüçn dəstək avadanlıı。

Şirniyyat-Dəstək avadanlııı

Suyu istehsal xətləriüçn dəstək avadanlıı。Soyutma sistemləri、Temperatureölçvənəzarət sistemləri、təmizləyici vətəmizləyən maşnlar、media istehsalıvəs。
  • 科洛菲科沃nábřeží1080/30,747 05 Opava,ıex Respublikası
  • info@czechbrewerysystem.com
  • + 420-735-176-071
  • + 420-732-217-950
188棋牌游戏中心捷克酿酒系统股份有限公司。-Bira、kiçik sənətkarlıq pivəzavodları、mikro pivəzavodları、Fernatasiyaənləri vəbütün pe 351; kar pivəistehsalıavadanl qlarınıistehsalı。梅伊夫·斯皮特利·基尔·里宁·伊斯特萨勒·特克斯诺logiyalar-苹果汁. Avropa keyfiyyətli materiallar,椆ex zəmanətləişləyir公司。

新闻稿abunə

Ticarət xəbərlərimiz vəməhsullarımız vəxidmətlərimiz haqqında texniki məlumatlar abunəolmaqçn sizi qeydyyatdan keçirin。

klaviatura箭头向上